ABOUT ME

Taija Pistol

Olen vähän alle 40-vuotias nainen Helsingistä. Minulla on tahtoa ja voimaa tarjota sinulle elämäntaidon- ja hyvinvoinnin valmentajana oivalluttavia ratkaisuja parempaan arkeen esimerkiksi ruuhkavuosien keskelle. Olen viimeiset 17 vuotta toiminut äitinä, kouluttajana, valmentajana, mentorina, operatiivisena- ja strategisena johtajana sekä itseni aktiivisena kehittäjänä. Omakohtaisesta kokemuksesta tiedän millaista taiteilua työn ja yksityiselämän yhteenliittäminen todellisuudessa on suorituskeskeisen nykyajan keskellä. Tiedän tunteen, kun arjen hektisyyden keskellä omiin päämääriin uskominen helposti horjuu tai unohtuu kokonaan. Nuoresta iästä huolimatta olen saavuttanut paljon työ- ja yksityiselämässä. Viimeiset viisi vuotta haastoin itseäni johtaen tavarataloa Helsingin keskustassa. Luodessani uraa johtotehtävissä minulle on kertynyt laaja kokemus ihmisten valmentavasta johtamisesta 15 vuoden ajalta. Luodessani täysipainoisesti urapolkuani, myös henkilökohtaiset elämänmuutokset urani huippuvuosien keskellä haastoivat minua entistä enemmän tutkimaan myös itseäni ihmisenä, äitinä ja johtajana, koska halusin palvella kaikkia hyvin. Pohdin paljon itsekseni mistä ammennan voimaa ja tahtoa, kun voimat pääsääntöisesti keskittyvät tasapainoiluun arjen keskellä, pitäen kiinni siitä, ettei täysin hukkuisi arjen pyörteissä. Niinkuin varmasti sinäkin tiedostat, riittämättömyyden tunne valtaa nykyajan arjessa liikaa aiheuttaen epätasapainoa ja sitä kautta elämä tuntuu suurimmalta osin suorittamiselta. Omaa henkilökohtaista selviytymistä riittämättömyyden tunteen kanssa ovat auttaneet aika ajoin tekemäni pysähtymiset tarkastellen päämääriä ja tasapainoillen oman hyvinvoinnin parissa. Ajoittaiset pysähtymiset ovat antaneet voimaa kuullen entistä paremmin itseäni ja havaintojani. Ennen kaikkea olen ymmärtänyt oman hyvinvoinnin tärkeyden sisäisesti ja ulkoisesti. Kun olen oppinut pysähtymisen taidon, on se myös lisännyt rauhallisuutta ja uskoa parempaan huomiseen. Tietynlainen tahdonvoima ja taistelutahto on selkeästi näkynyt työtehtävissä. Kollegani ovat kuvailleet minua aina ratkaisukeskeiseksi, joka ei tiukoissa tilanteissa horju vaan jaksaa uskoa vahvasti parempaan huomiseen. Kaikki omat tähänastiset elämänkokemukset saivat minut kiinnostumaan entistä enemmän ihmisyydestä. Ihmisyydessä minua kiehtoo yksilön potentiaali, se voima joka meissä jokaisessa asuu. Ihmisten kanssa työskennellessäni olen oivaltanut kuinka paljon yksilöt oivaltavat omia voimavaroja kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä saavuttaen luottamusta entistä vahvemmin omaan itseen ja ajatuksiin. Kun alamme luottaa vahvasti itseemme, myös itse arvostus itseä kohtaan vahvistuu. Kun ymmärrämme itseä ja sallimme itsemme huolenpidon, meistä tulee entistä vahvempia oman elämänhallinnan valmentajia.

Valmentajana pyrin valmennuksen avulla oivalluttamaan valmennettavaa siihen, että elämän epätasapainoista on mahdollisuus selviytyä tunnistaen ja hyödyntäen itselle tärkeitä voimavaroja. Valmennuksessa tarjoan sinulle elämänhallinnan työkalupakin, jonka avulla sinulla on mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutesi entistä tasapainoisemmaksi itseesi luottaen.

“Työskentelytapani valmentajana on rauhallisen empaattinen ja innostavan inspiroiva.”  –Taija 

Mentalverde

Yhteystiedot

Taija Pistol

LCAF Certified Coach®

+358 50 5461999

taija.pistol@mentalverde.fi

Seuraa meitä somessa